رشد 300 درصدی مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان نسبت به سال گذشته