تجارت ایران و آمریکا با رشد ۴۱ درصدی از ۴۶ میلیون دلار گذشت