۵۸۹ مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرایند مقررات‌زدایی حذف شد

۵۸۹ مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرایند مقررات‌زدایی حذف شد

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه ۵۸۹ مصوبه و بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرایند مقررات‌زدایی حذف شد گفت: به عبارتی فقط ۵/۳۷ درصد مقررات مرتبط با این مناطق معتبر باقی‌مانده است.

محسن‌پور احمدی در مراسم رونمایی از کتاب تنقیح و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، افزود: پیش از تنقیح ۹۴۳ مصوبه و بخشنامه درباره این مناطق وجود داشت که بیش از ۴۵ درصد آن پالایش شد و حالا تنها ۳۶۴ مصوبه و بخشنامه معتبر و در مجموعه مربوطه مدون شد.

در مورد اعتبار سنجی شرکت های خارجی بدانید.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با سهولت بیشتری می‌توانند به وجود ظرفیت قانونی و سایر مزایای آن در مناطق آزاد به‌خوبی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آگاه شوند.

پوراحمدی با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌عنوان سومین مجموعه تنقیحی است که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، گفت: با تصویب مصوبات منقح شده در دولت مغایرت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در انطباق با قوانین و مقررات مناطق آزاد رفع و دیگر دستگاه اجرایی نمی‌تواند مدعی بی‌اعتباری مقررات مربوطه شود.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: به جهت ویژگی خاص بودن مقررات مناطق آزاد، ضرورت ایجاب می‌کند همواره قوانین و مقررات در این مناطق تنقیح شود. در این راستا در خردادماه ۱۳۹۱ و در اردیبهشت ۱۳۹۴ و در مرحله سوم در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ این مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تنقیح قرار گرفته است.

در مورد استعلام شرکت های خارجی بدانید.

پوراحمدی گفت: باتوجه‌به اینکه بیش از ۹۵ درصد از کل قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مجموعه تقنینی مدون شده در حال حاضر جامعیت دارد در نظر است به‌عنوان نخستین مقررات جامع در نظام تقنینی کشور در آینده نزدیک رونمایی شود.

وی ادامه داد: در صورت تدوین و ابلاغ مقررات جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیگر دستگاه اجرایی در لوایح پیشنهادی خود نمی‌توانند به موضوع یاد شده بپردازند و هرگونه تغییر و اصلاح و الحاق مقررات با موضوع فوق، صرفاً از طریق مقررات جامع مناطق آزاد و از طریق شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد خواهد شد و این امر به ثبات در وضع مقررات و افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

در مورد بررسی اطلاعات ثبتی شرکت های خارجی بدانید.

برچسب‌ها: