ولیدیفای یا اعتبارسنجی شرکت‌ها چیست؟

ولیدیفای یا اعتبارسنجی شرکت‌ها چیست؟

زمانی که دو شرکت از مناطق مختلف جهان نیاز یا تمایل به همکاری و مبادلات اقتصادی دارند، باید اعتبار یکدیگر را محک بزنند تا ریسک معامله خود را تا حد ممکن کاهش دهند و تجارت امنی داشته باشند.

از این رو به فرآیندی که اعتبار شرکتهای هدف را مورد بررسی و سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه یک شاخص سطح این اعتبار را مشخص میسازد، اعتبارسنجی یا ولیدیفای گفته می شود.

اما این فرآیند به دلیل دسترسی های محدود شرکتهای تولیدی یا تجاری به اطلاعات موجود در کشورهای دیگر امری ساده نیست و سرویسهایی که اطلاعات مربوط به شرکتها را جمعآوری میکنند می توانند اطلاعات مورد نظر را در اختیار طرفین قرارداد قرار دهند.

سرویسهای اعتبارسنجی میتوانند داده هایی از قبیل اطلاعات ثبتی شرکتها، صورتهای مالی تا حتی نزدیکان سهامداران و مدیران شرکتها را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار دهد تا برای اموری مانند صادرات و واردات بهترین گزینهها را انتخاب کنند و در دام شرکتهای صوری و یا بد سابقه نمیافتند.

در نتیجه تجار و تولیدکنندگان میتوانند برای امور واردات و صادرات از سرویسهای اعتبارسنجی استفاده کرده و به نوعی با شناختی کامل با طرف مقابل خود وارد معامله شوند.

این امر میتواند امنیت تجارت را تا حد ممکن بالا برده و ریسکهای تجارت با شرکای جدید را به حداقل برساند و تجارتی امن برای شرکتها به ارمغان آورد.

شرکت ولیدیفای در زمینه اعتبارسنجی شرکتها در کشورهای مختلف فعالیت دارد و دادههای ارزشمند بسیاری را در اختیار تجار قرار میدهد، تا بتوانند در شرایط اقتصادی مختلف امن ترین حالت تجارت را تجربه کنند.

ولیدیفای با استفاده از دادههای مختلف، اطلاعاتی را که میتواند در یک معامله دو طرفه تاثیرگذار باشد را در اختیار تجار قرار میدهد. این اطلاعات بدون شک عاملی خواهد بود برای درک هرچه بهار سطح اعتبار شرکت مقابل. اطلاعاتی که تجار را نسبت به ریسک های احتمالی مطلع ساخته و به آنها اجازه میدهد با شناختی کامل از طرف مقابل دست به تجارت بزنند.

برچسب‌ها:,