اهمیت اعتبارسنجی شریک تجاری در تجارت بین‌الملل

اهمیت اعتبارسنجی شریک تجاری در تجارت بین‌الملل

 آمارهای موجود در کشور ما نشان می‌دهد که شرکت‌های مالیات دهنده تقریبا تنها نیمی از تعداد شرکت‌های ثبتی را پوشش می دهند و نیمه دیگر یا کاغذی هستند و یا هیچ وقت به فعالیت نپرداخته اند.

این میزان در کشورهای پیشرفته و با اقتصاد شفاف، تا رقمی حدود ۲۰ درصد نیز کاهش پیدا می‌کند. به این معنی که ۸۰ درصد از شرکت‌های ثبتی مالیات دهنده و فعال هستند و تنها ۲۰ درصد از شرکت‌های ثبتی ممکن است کاغذی و یا غیر فعال باشند. این داده ها حاکی از آن است که احتمال برخورد با شرکت‌های غیر معتبر در مبادلات مختلف تجاری امری اجتناب ناپذیر است.

حال اگر بدون احتساب شرکت‌هایی که امور ثبتی خود را نیز انجام نداده اند، ۲۰ درصد از شرکت‌های ثبتی را غیرفعال در نظر بگیریم، منطقی خواهد بود که بگوییم ریسک تجارت بدون شناخت با یک شرکت حدود ۲۰ درصد است.

به عبارت دیگر ۲۰ درصد احتمال دارد که تجار و تولیدکنندگان با یک شرکت نامعتبر مواجه شوند که این رقم می‌تواند ریسک بالایی را برای تجارت به وجود آورد.

اکنون اگر این ریسک را به میزان تجارت خارجی کشور ایران ربط دهیم، با احتساب تجارت خارجی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار در معرض ریسک قرار خواهد گرفت.

برای جلوگیری از بروز این ریسک باید احتمال برخورد با شرکت‌های نامعتبر را به حداقل رساند، اما چنین چیزی چگونه ممکن می شود؟

ولیدیفای با در اختیار داشتن شبکه‌های استعلامی متعدد و منابع مختلف، داده‌های عظیم ثبتی و نیروهای متخصص می‌تواند با به دست آوردن اطلاعات شرکت مقابل، اعتبار و یا عدم اعتبار آن شرکت را تأیید کند.

در نتیجه تجار می‌توانند درصد قابل توجهی از ریسک تجارت خود را کاهش دهند. این مساله میزان امنیت تجارت را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد و به تجار کمک می‌کند که در انتخاب شریک تجاری در کشورهای خارجی به نحوی دقیق عمل کرده و ریسک‌هایی جدی را از سر راه بردارند.

ولیدیفای اطلاعات شرکت‌های بیش از ۱۴ کشور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و تلاش می کند که با جلوگیری از بروز ریسک‌های تجاری حاکی از عدم شناخت مانع متضرر شدن اقتصاد ایران و از بین رفتن سرمایه های کشور شود.

برچسب‌ها:, , , ,