ادامه روند رو به رشد تجارت ایران با همسایگان

ادامه روند رو به رشد تجارت ایران با همسایگان

تجارت کالا‌های ایرانی به ۱۵ کشور همسایه در نیمه نخست امسال از ۲۴ میلیارد دلار گذشت، که نسبت به نیمه نخست سال قبل ۷درصد رشد داشت.

در نیمه نخست امسال، ۳۸ میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه ایران تبادل شد که نسبت به نیمه نخست سال قبل از لحاظ ارزش هفت درصد رشد داشته است، اما با وجود رشد ۷ درصدی در ارزش تجارت غیر نفتی کشور با کشور‌های همسایه، شاهد کاهش ۱۸ درصدی در وزن هستیم.ادامه روند رو به رشد تجارت با همسایگان

صادرات ۶ ماهه به کشور‌های همسایه ۲۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۴۶ دلار بود که با کاهش ۱۹ درصدی در وزن با رشد ۱۰ درصدی ارزش همراه بوده است و واردات از همسایگان در این مدت نیز ۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۵۵ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد در وزن کاهش و ۴.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.

عراق با ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار (کاهش ۱۲ درصدی)، امارات با پنج میلیون و ۷۲۱ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار (رشد ۳۹ درصدی)، ترکیه با چهار میلیون و ۱۰۶ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار (رشد ۱۴درصدی)، افغانستان با یک میلیون و ۵۸۲ هزار تن به ارزش ۷۹۲ میلیون دلار (کاهش ۲۱ درصدی) و پاکستان با یک میلیون و ۳۱۵ هزار تن به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار (رشد سه درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالای ایرانی به کشور‌های همسایه بودند.

عمان با یک میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار (رشد ۹۵درصدی)، جمهوری آذربایجان با ۳۷۲ هزار تن به ارزش ۳۶۳ میلیون دلار (رشد ۷۲ درصدی)، روسیه ۶۲۲ هزار تن به ارزش ۳۳۹ میلیون دلار (رشد ۲۵ درصدی)، ترکمنستان با ۶۳۱ هزار تن به ارزش ۲۰۶ میلیون دلار (رشد ۴۲ درصدی)، ارمنستان با ۴۲۶ هزار تن به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار (رشد ۱۴ درصدی)، کویت با دو میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۸۲ میلیون دلار (رشد ۲۶ درصدی)، قزاقستان با ۲۷۳ هزار تن به ارزش ۷۵ میلیون دلار (کاهش ۶ درصدی)، قطر با ۴۶۴ هزار تن به ارزش ۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۳درصدی)، بحرین با چهار هزار و ۸۴۷ تن به ارزش ۳.۹ میلیون دلار (رشد ۲۱ درصدی) و عربستان ۴۷۶ تن به ارزش ۲۴۶ هزار و ۵۰۹ دلار (رشد ۵۳۲درصدی)، به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در واردات ۶ماهه سال جاری نیز امارات با هفت میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار (کاهش یک درصدی)، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار (رشد ۱۰ درصدی)، روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار (رشد ۳۷ درصدی)، پاکستان با ۴۹۴ میلیون دلار (رشد ۳۵۰ درصدی) و عمان با ۳۶۵ میلیون دلار (رشد ۳۵ درصدی)، پنج فروشنده اول کالا‌های مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.

عراق با ۹۰ میلیون دلار (کاهش ۸۲ درصدی)، قزاقستان با ۸۰ میلیون دلار (رشد ۱۴۸ درصدی)، قطر با ۲۱ میلیون دلار (رشد ۲۴۸ درصدی)، آذربایجان با ۱۹.۴ میلیون دلار (کاهش ۱۵ درصدی)، ترکمنستان با ۱۵.۳ میلیون دلار (کاهش ۲۹ درصدی)، افغانستان با ۱۳.۱ میلیون دلار (رشد ۱۰۶ درصدی)، کویت با ۵.۱ میلیون دلار (کاهش ۲۷ درصدی)، ارمنستان با ۵ میلیون دلار (کاهش ۶۵ درصدی) و بحرین با ۸۹۳ هزار دلار (کاهش ۳۰ درصدی) در رتبه‌های بعدی فروش کالا به ایران در بین کشور‌های همسایه، در نیمه نخست امسال قرار دارند.

برچسب‌ها:, ,